tirsdag 23. november 2010

Perfect, But..

Det er fantastisk å jobbe i Berlin denne uka. Programmet er Stravinsky "Sacre", og dirigenten er Tugan Sokhiev.

We play trough.
(Musikerne spiller gjennom, og på ett sted faller det helt fra hverandre, fordi horna spiller triolene for fort)
Horns, here I beet in three.
(Orkesteret setter i gang igjen, og vi spiller til slutten, som en "play trough" skal være)

Good. Nice. From beginning.

(Deretter går det skritt for skritt videre, hvor det nesten hver takt blir avbrøtet)
You need to have some patient. I want to take out the character of everything, or else it will just be a mess.
(Noen steder hopper han rett og slett over. Et stort jaffs, og musikerne tenker "skal vi ikke øve på det da? Eller var det kanskje sånn han ville ha det i gjennomspillingen?")
Ok, I think it's enough for today, see you tomorrow.

(Neste dag er det ny prøve med samme stykket, dirigenten kommer inn og sier ikke så mye, bare ser på fagottisten som åpner stykket, og gir han tegnet. Orkesteret er i gang igjen, og tenker, er det enda en play trough? Men så roper dirigenten over til trompetene)
More staccatto
More first trumpet
Horns! In tempo!
(Dette er kjøreanvisninger mens orkesteret kjører av gårde. De er få, og de er effektive)
(Han bryter av etter første grove del, og gir noen anvisninger til stryk. Han vil høre hele stryken sammen)
Brass, listen to this:
(Stryket spiller)
No, don't listen to this. 1. violin, can you ha..... (når dirigenten snakker til stryk, begynner 6.horn å lese bok, 1.horn å se på skoene sine, 5.horn å titte litt ut i salen.)
So, all the strings.
(stryket har ryddet opp, og det er noe vi skal høre på. 6.horn leser fortsatt bok.)
Now, all.
(6.horn rekker ikke å spille første nota, for boka står foran nota som skal spilles.)
Ok, second movement.

(Det begynner med en lang akkord)
It's good. It's good, but it can be better.
(Akkorden låter bare grums)
Just flute
Just clarinet
Just horns
2.Clarinet and 3. flute, yeah, and now it's to low. Once more.
Now all woodwind.
Don't change the color in the second chord.
Just the first chord.
It's not together.
Once more.
Horns.
I don't hear the fifth, the 'A'.
(6.horn spiller sterkere)
AAAAAAAah, now all.
(Akkorden er alt annet enn grums)

Jeg sitter med gåsehud og hører på, for ved å ta fram detaljene groover stykket så vanvittig. Det blir en spennende konsert, jeg håper orkesteret tør. Allerede andre dagen var orkesteret litt tilbakeholdent og usikkert, og det er bare én prøve igjen. Det er generalprøven.
For et fantastisk liv.