lørdag 16. juli 2011

fortid og fremtid

Det er som ä leke en lek.
Det kan jeg skikkelig godt. Og jeg kan skikkelig forestille meg hvordan det kan se ut.

Og der stär vi, pä kjökkenet. Han hadde visst en annen idé og vil ikke ha plate foran vinduet. Det vil jeg. Og vi skal altsä flytte sammen. Og det er ikke rart i det hele tatt. Det er som ä leke.

Men denne gangen handler det ikke om Lucky og Truls, det er liksom pä ekte. Sänn som det ogsä var den gangen, med Barbiehestene.